Christelijk Gemengd Koor Looft den Heer Oldemarkt

De volgende activiteiten staan in onze agenda:

29 december 2018, 9.30 uur medewerking aan kerkdienst in PKN kerk

13 maart 2019, 20.30 uur, Algemene ledenvergadering

9 april 2019, 14.30 uur, zingen in Zonnekamp Steenwijk

18 mei 2019, deelname aan korendag van KCZB in Kampen.