Christelijk Gemengd Koor Looft den Heer Oldemarkt

De volgende activiteiten staan in onze agenda:

Zondag 15 april 2018: medewerking aan oecumenische dienst in RK kerk Oldemarkt

Zaterdag 21 april 2018, aanvang 20.00 uur: (benefiet-)concert in Hervormde kerk

In dit concert worden delen van de oratorium “In deze mens” gezongen, met ondersteuning van het muziekensemble Consort 3.4 van Carl Visser met een strijkkwintet.

‘In deze mens’ is een liederencyclus over het leven en sterven van Jezus. Er wordt in grote lijnen een schets gegeven van wat Jezus deed en wilde laten zien. Ook zijn geboorte, zijn lijden en opstanding. Het verhaal gaat ook over het verlangen een glimp van God te zien, over mensen die leven in duisternis en verlangen naar licht.

Deze oratorium is gecomponeerd door Jan de Jong met teksten van Margryt Poorstra. De teksten zijn in het Nederlands.

Het concert is ook een benefietconcert, want alle inkomsten uit de collecte en andere giften komen volledig  ten goede aan World Servants.