Christelijk Gemengd Koor Looft den Heer Oldemarkt

Het koor is op 25 oktober 1906 opgericht. In 2016 dus 110 jaar oud. Op 29 oktober 2016 is dat met een groots concert in de hervormde kerk groots gevierd. Vier solisten en een strijkorkest met kistorgel verleende huin medewerking.

Tijdens de viering van het 100-jarig jubileum in 2006 is aan de toenmalige voorzitter van het koor de G. Mol Award uitgereikt.

Er zijn op dit moment ongeveer 40 leden.

Het repertoire van het koor bevat veel geestelijke liederen, maar ook wereldlijke muziek wordt niet geschuwd. Er wordt behalve in het Nederlands ook gezongen in het Duits, Engels en soms zelfs in het Latijns.

'Looft den Heer' verleent regelmatig medewerking aan kerkdiensten, verzorgt avonden in verzorgingstehuizen en geeft concerten. Daarnaast zingt zij tijdens afdelingsconcerten die georganiseerd worden door de KCZB (Koninklijke Christelijke Zangersbond), of andere korendagen. Ook heeft zij meegewerkt aan opnames voor de NCRV. 

Iedere woensdagavond wordt er van 8 tot 10 uur gerepeteerd in De Ontmoeting, Marktplein 9 te Oldemarkt. Er wordt 6 tot 8 weken zomervakantie gehouden en één week kerstvakantie.

Bij aanvang van het lidmaatschap wordt een stemtest gedaan. In overleg met de dirigent  wordt bepaald bij welke stempartij gezongen wordt. Ook tijdens het lidmaatschap kan op verzoek van de dirigent of het lid zelf een stemtest worden afgenomen. Want een stem kan in de loop van jaren veranderen, zodat een andere stempartij op een gegeven moment beter is.

De kosten voor het lidmaatschap bedragen (slechts) € 8,-- per maand.

Om wat extra inkomsten te krijgen sparen leden van het koor oud papier. Dit wordt gedaan in samenwerking met de Christelijke muziekvereniging 'Jeduthun'. De opbrengst wordt verdeeld tussen het koor en de muziekvereniging. Deze extra inkomsten worden gebruikt voor bijzondere evenementen en uitgaven.

Op 21 april 2018 werd een benefiet concert gegeven waarin delen van de oratorium “In deze mens” werden gezongen. Dit met ondersteuning van het muziekensemble Consort 3.4 van Carl Visser met een strijkkwintet. De opbrengsten kwamen ten goede aan World Servants.

‘In deze mens’ is een liederencyclus over het leven en sterven van Jezus. Er wordt in grote lijnen een schets gegeven van wat Jezus deed en wilde laten zien. Ook zijn geboorte, zijn lijden en opstanding. Het verhaal gaat ook over het verlangen een glimp van God te zien, over mensen die leven in duisternis en verlangen naar licht.

 

Deze oratorium is gecomponeerd door Jan de Jong met teksten van Margryt Poorstra. De teksten zijn in het Nederlands. Via Youtube kan dit concert worden bekeken en beluisterd. Dit is de link: https://www.youtube.com/watch?v=qvduDUoid44&t=1736s