Christelijk Gemengd Koor Looft den Heer Oldemarkt

De repetities zijn elke woensdagavond van 8 tot 10 uur.

De repetities worden gehouden in gebouw de Ontmoeting op het Marktplein te Oldemarkt.

U bent van harte welkom om een repetitie mee te maken.

Gedurende de zomer is er een 'rustperiode' van ongeveer 2 maanden.