Historie

Het koor is op 25 oktober 1906 opgericht door de toenmalige godsdienstleraar, de heer Schalenkamp.

Vroeger was de repetitieavond voor de leden vooral een ontspanningsbijeenkomst. De dirigent was toen de directeur. Met directeur Paul Ruiter komt het koor op een hoger niveau en gaat het naar concoursen.

Elk jaar is er een ledenvergadering. De notulenboeken hiervan zijn vanaf 1935 bewaard gebleven. Daarin valt te lezen dat in het begin van de tweede wereldoorlog alle leden opgeroepen werden om, wanneer zij dat konden, een turf mee te nemen voor de kachel. De repetities werden toen in het Gebouw van Christelijke Belangen aan de Kruisstraat gehouden. Men zat dan om de kachel heen, met als gevolg een warme voorkant en een koude rug.

Halverwege de oorlog zijn de kooractiviteiten een poosje stilgelegd en na de oorlog weer hervat.

Na de oorlog ging het koor weer naar verschillende concoursen. De animo om naar vrije concoursen te gaan was groot, want meestal werd er dan een gezellig “dagje-uit” van gemaakt.

Dirigenten waren onder andere de heren Ottens, Wagter, Spijker en Hoeve.

Vanaf 1982 is Co Jongsma-Hoekstra uit Emmeloord dirigent. Met groot enthousiasme weet zij de repetitieavonden tot een feest te maken waardoor ook de wat “moeilijker” stukken op ongedwongen wijze worden ingestudeerd.

In de loop der jaren zijn heel wat jubilea gevierd en jubileumconcerten gegeven. Hoogtepunten van de laatste decennia zijn o.a. geweest

  • het uitvoeren van het Kerstoratorium Christus geboorte van R. Beintema is uitgevoerd in 1982, 1984, 1992 en 2001.
  • uitwisselingen met het koor “Lutnia” uit Polen  waren er in 1992, 1993 en 1995.
  • het 100-jarig jubileum dat o.a. op grootse wijze is gevierd met een concert. Ook zijn toen een CD en een jubileumboek gemaakt.

Uiteraard staat het uitoefenen van de zangkunst bovenaan, maar de onderlinge sociale contacten zijn ook heel belangrijk.

In 2020-2022 zijn de repetities enkele malen stil gelegd ivm de pandemie. Na deze periode heeft het koor de muzikale weg omhoog weer gevonden.