Over het koor

Het koor is op 25 oktober 1906 opgericht. Eind 2006 heeft het koor op grootse wijze het 100-jarig jubileum gevierd, met o.a. een concert. De CD die toen is gemaakt en een jubileumboek zijn nog verkrijgbaar. Tijdens de viering van het 100-jarig jubileum is aan de toenmalige voorzitter van het koor de G. Mol Award uitgereikt.

Op 29 oktober 2016 is het 110 jarig bestaan groots gevierd met een concert in de hervormde kerk van Oldemarkt. Vier solisten en een strijkorkest met kistorgel verleende hun medewerking.

Op 21 april 2018 werd een benefiet concert gegeven waarin delen van de oratorium “In deze mens” werden gezongen. Dit met ondersteuning van het muziekensemble Consort 3.4 van Carl Visser met een strijkkwintet. De opbrengsten kwamen ten goede aan World Servants.

‘In deze mens’ is een liederencyclus over het leven en sterven van Jezus. Er wordt in grote lijnen een schets gegeven van wat Jezus deed en wilde laten zien. Ook zijn geboorte, zijn lijden en opstanding. Het verhaal gaat ook over het verlangen een glimp van God te zien, over mensen die leven in duisternis en verlangen naar licht.

Deze oratorium is gecomponeerd door Jan de Jong met teksten van Margryt Poorstra. De teksten zijn in het NederlandsVia Youtube kan dit concert worden bekeken en beluisterd. Dit is de link: https://www.youtube.com/watch?v=qvduDUoid44&t=1736s

Er zijn op dit moment ongeveer 30 leden.

Het repertoire van het koor bevat veel geestelijke liederen, maar ook wereldlijke muziek wordt niet geschuwd. Er wordt behalve in het Nederlands ook gezongen in het Duits, Engels en soms zelfs in het Latijns.

‘Looft den Heer’ verleent regelmatig medewerking aan kerkdiensten, verzorgt avonden in verzorgingstehuizen en geeft concerten. Daarnaast zingt zij tijdens afdelingsconcerten die georganiseerd worden door de KCZB (Koninklijke Christelijke Zangersbond), of andere korendagen. Ook heeft zij meegewerkt aan opnames voor de NCRV. 

Iedere woensdag wordt er van 20.00 tot 21.30 uur gerepeteerd in De Ontmoeting, Marktplein 9 te Oldemarkt. Voorafgaand aan de repetitie wordt er gezamenlijk koffie/thee gedronken. Er wordt 6 tot 8 weken zomervakantie gehouden en één week kerstvakantie.

De dirigent kan met haar ervaring en ter beschikking staande middelen, prima beoordelen of de stem bij de alten, sopranen, bassen of tenoren het beste tot haar/zijn recht komt. In de loop der jaren verandert een stem en kan een andere stempartij gekozen worden.

De kosten voor het lidmaatschap bedragen (slechts) € 15,– per maand.